Kamis, 27 Oktober 2011

Macam Macam Pupuh

1. Pupuh Kinanti
Watek       :  Ngadago-dago, prihatin, atawa harepan
Patokanan : 8u, 8i, 8a, 8i, 8a, 8i

2. Pupuh Asmarandana
Watek      : umumna digunakeun pikeun ngagambarkeun birahi silih asih atawa nasehat
Patokana : 8i, 8a, 8e, 8a, 7a, 8u, 8a

3. Pupuh Sinom
 Watek    : rasa gumbira atawa senang
Patokana :8a, 8i, 8a, 8i, 7i, 8u, 7a, 8i, 12a

4.Pupuh Dangdanggula
Watek     : kabungah atawa kaagungan
Patokana:10i, 10a, 8e, 7u, 9i, 7a, 6u, 8a, 12i, 7a

5.Pupuh Balakbak
Watek    : pikaseurieun atawa lulucon
Patokana: 15e, 12+3e

6.Pupuh Maskumbambang
Watek      : prihatin, nalangsa
Patokanan:12i, 6a, 8i, 8a

Tidak ada komentar:

Posting Komentar